CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚA SOLULUI

Suceava 2000

 

Instrucțiuni

de redactare a lucrărilor pentru publicare

 

  Tehnoredactare în limba română sau într-o limbă de circulație mondială; cele redactate în limba română vor respecta ortografia oficială română din 1992.

  Editor de texte: program Word for Windows 7.0 - 9.0

  Oglinda paginii: 2,5 cm pe toate laturile.

  Numărul total de pagini, inclusiv tabele și figuri: 8.

  Distanța dintre rânduri: 1.

  Titlul: Times New Roman, 14 pt. Bold, cu majuscule.

  Numele și afiliația autorilor: Times New Roman, 12 pt. Italic

  Abstractul sau rezumatul: Times New Roman, 10 pt.

  Titilurile secțiunilor (Introducere, etc. : Times New Roman, 12 pt. Bold.

  Conținutul secțiunilor: Times New Roman, 12 pt.

  Tabelele, figurile și eventualele formule vor fi introduse în text cât mai aproape de locul unde se face referire la ele.

  Trimiterile bibliografice în text se vor face menționând numele autorului (ale autoritor) însoțite de anul apariției.

  Lista bibliografică va fi prezentată în ordine alfabetică și pentru fiecare citare va cuprinde în ordine: numele autorului și inițialele prenumelui, anul apariției, titlul lucrării în limba originală cu transcriere în alfabetul latin unde este cazul, publicația în care a apărut.

  Pentru unitățile de măsură se va folosi Sistemul Internațional.

  Indicarea plantelor, animalelor, microorganismelor se va face prin denumirea curenta din limba română, însoțită (la prima citare a denumirii respective) de denumirea științifică.

  Indicarea solurilor se va face conform Sistemului Român de Clasificare a Solurilor (cu excepția lucrărilor în care se fac propuneri de modificare a acestuia) însoțită la prima citare de denumirea într-un sistem intemațional (Soil Taxonomy, FAO).

 

  Organizarea materialului după următoarele secțiuni:

 

  Autorii vor prezenta manuscrisul în original + o copie + dischetă, la prezentarea la conferință (23 august 2000).

  Materialele nesusținute la conferință nu vor fi publicate.