SOCIETATEA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ PENTRU ȘTIINȚA SOLULUI

   

P R O G R A M U L 

celei de-a XVI-a

Conferințe Naționale pentru Știința Solului

 

 SUCEAVA

23-28 AUGUST 2000

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE A CONFERINȚEI

Președinte:

Dr. Radu Lăcătușu - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie - București - președintele Societății Naționale Române pentru Știința Solului

Președinte executiv:

Prof. dr. ing. Gheorghe Lupașcu - Universitatea “Al.I. Cuza” - Iași

Vice-președinți:

Dr. ing. Mihai Dumitru - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie - București

Prof. dr. Costică Brânduș - Universitatea “Ștefan cel Mare” - Suceava

Coordonatori științifici:

Dr. ing. Ioan Munteanu – Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie - București

Dr. ing. Nicolae Florea - Academia de Științe Agricole și Silvice - București

Prof. dr. ing. Gheorghe Lupașcu - Universitatea “Al.I. Cuza” - Iași

Membri:

Dr. ing. Andrei Canarache - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie - București - președintele Secției de Știința Solului, Îmbunătățiri Funciare și Protecția Mediului în Agricultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice

Dr. ing. Zenoviu Borlan - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie - București

Prof. dr. Dan Bălteanu - Academia Română - București

Dr. Constantin Crăciun - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie – București

Dr. Elisabeta Dumitru - Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie – București - președintele Filialei Române a Organizației Internaționale de Cercetare pentru Lucrările Solului (ISTRO)

Conf. dr. Constantin Rusu - Universitatea “Al.I. Cuza” - Iași

Dr. ing. Ion Barbu - ICAS - Câmpulung Moldovenesc

Conf.dr. Gheorghe Romanescu - Universitatea “Ștefan cel Mare” - Suceava

 

COMITETUL DE PATRONAJ

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE ȘI INOVARE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI ALIMENTAȚIEI

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

“GHEORGHE IONESCU ȘIȘEȘTI” BUCUREȘTI

  

SPONSORI

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE ȘI INOVARE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU PEDOLOGIE ȘI AGROCHIMIE

 

S.C.A. Drăgănești-Vlașca

S.C. “AGROFARM HOLDING” Fetești

Firma “MONSANTO”

Firma “ZENECA”

S.C. "VICTORIA INTERMED” S.R.L Slatina

FIRMA “VALDOR” Ploiești

S.C. “TOTAL AGRI 1997” S.R.L.

S.C. "GEOROM INTERNATIONAL" S.A. București

S.C. "AGRICOM" S.R.L.

Firma "NOVARTIS"

S.C.C.A.S.S. Brăila

Firma "GYP STAR" Pitești

 

 

PROGRAMUL GENERAL

al celei de – a XVI-a Conferințe Naționale pentru Știința Solului

Suceava 23-28 august 2000

23-24 august

Prezentarea și discutarea lucrărilor științifice și a posterelor. Adunarea Generală a Societății Naționale Române pentru Știința Solului

25-26 august

Excursii de studii (aplicația de teren I)

27-28 august

Excursii de studii (aplicația de teren II)

 

Notă

 

PROGRAMUL GENERAL DETALIAT

al celei de-a XVI-a Conferințe Naționale pentru Știința Solului - Suceava 23-28 august 2000

Ziua

Ora

Comisia (simpozionul) și sala

 

 

I.

Fizica și tehnologia solului

II

Chimia și mineralogia solului

III

Biologia solului

IV Fertilitatea solului și nutriția plantelor

V

Geneza, clasificarea și cartografia solurilor

S1 –

Prevenirea și combaterea poluării solului

S2 –

Utiliza-ea terenurilor și calitatea mediului

S3 - Lucrările solului - încotro? (*)

22 August

23 August

l4.00 - 20.00

8.00 - 16.00

Înregistrarea participanților – Holul Universității

23 August

10.00 - 10.45

Ședință plenară de deschidere - Aula Universității

 

11.00 - 13.30

Prezentare de lucrări în plen - Aula Universității

 

16.00 - 17.20

17.30 - 19.00

I1 - Amf. 53

II1 - Amf. 54

III1 - Sala S 51

IV1 - Sala S 51

V1 -

Sala S 52

P1 - Sala S 58

T1 - Sala S 59

 

 

19.20 - 20.00

Ședințe de alegeri pe comisii - aceleași săli

24 august

10.00 - 11.20

11.30 - 13.00

I2 - Amf. 53

 

 

 

V2 - Sala S 52

P2 - Sala S 58

 

 

 

15.00 - 16.20

16.40 - 18.00

 

II2 - Amf. 54

III2 - Sala S 51

IV2 - Sala S 50

V3 - Sala S 52

P3 - Sala S 58

T2 - Sala S 59

L1 (*) - Amf. 53

 

10.00 - 18.00

Expunere postere - Holul Universității

 

18.20 - 20.00

Adunarea generală a Societății Române pentru Știința Solului

25 - 26 Aug.

 

Aplicația de teren 1

27-28Au

 

Aplicația de teren 2

(*) Organizată în colaborare cu Filiala Română a Organizației Internaționale de Cercetare pentru Lucrările Solului (ISTRO). Include Adunarea Generală a acesteia

 

Notă

ZIUA

MIC DEJUN

PRÂNZ

CINĂ

23. 08

cantina Univ. Suceava 15.000 lei

cantina Univ. Suceava 30.000 lei

cantina Univ.Suceava 25.000 lei

24.08

cantina Univ. Suceava 15.000 lei

cantina Univ. Suceava 30.000 lei

cantina Univ. Suceava (masă festivă) 35.000 lei

25.08

cantina Univ. Suceava 15.000 lei

Dorohoi 50.000 lei

cantina Univ. Suceava 25.000 lei

26.08

cantina Univ. Suceava 15.000 lei

Mânastirea Neamt 40.000 lei

Stat. cerc. agricole Suceava 40.000 lei

27.08

Stat. cerc. agricole Suceava 25.000 lei

Hrană rece la pachet

Câmpulung Moldovenesc 70.000 lei

28.08

Câmpulung Moldovenesc 30.000 lei

Hrană rece la pachet

  

CAZARE

ZI

COST

LEI

LOC

DE CAZARE

23. 08

30.000

SUCEAVA

24.08

30.000

SUCEAVA

25.08

30.000

SUCEAVA

26.08

30.000

SUCEAVA

27.08

70.000

CAMPULUNG MOLDOVENESC

28.08

30.000

SUCEAVA

 

 

PROGRAMUL PREZENTĂRII

LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE

(plenară, comisii și simpozioane)

Miercuri 23 august

Sala - Aula Universității

Orele: 1000 –1045;

1100 – 1330

Ședința Plenară de Deschidere a Conferinței

 

Monitoringul integrat al stării de calitate al solurilor din România

Détermination du fond pédogéochimique naturel pour évaluer les contaminations en éléments traces dans les sols

Sustainability issues in some of the cultivated “green revolution” areas in India

Sistemul român actualizat de taxonomie a solurilor

Sistem complex de caracterizare automată a solurilor

Unele probleme actuale ale fizicii solului

Sistem informațional de prelucrare automată a datelor pe calculator, utilizat la întocmirea documentațiilor privind studiile pedologice și bonitarea terenurilor agricole la nivelul TEO, cu încadrare în clase de calitate și de pretabilitate și cu recomandări ameliorative

 

 

 

Miercuri 23 august

Sala: Amfiteatru 53

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

I1

Fizica și Tehnologia Solului

Moderatori: CANARACHE A., MOCA V.

Indici integrali de monitoring al stării fizice a solurilor agricole

Estimarea erodabilității principalelor tipuri de sol din culoarul Mureșului cu ajutorul nomografului Wischmeier

Impactul proceselor de eroziune asupra productivitĂții solurilor

Influența irigațiilor asupra însușirilor fizice și chimice ale solurilor din incinta Borcea – Fetești

Utilizarea parametrilor fizici ai solului în scopul estimării riscului aridizării - deșertificării învelișului de sol

 

 

Joi 24 august

Sala: Amfiteatru 53

Orele: 1000 - 1120;

1140- 1300

I2

Fizica și Tehnologia Solului

Moderatori: JITĂREANU T., JIGĂU GH.

Modificarea funcțiilor solului sub influența proceselor de degradare fizică

Influența de lungă durată a drenajului subteran și al unor lucrări ameliorative asupra solului din câmpul experimental de drenaje agricole Baia-Moldova

Cercetări privind influența drenajului asupra unor proprietăți ale solurilor din câmpul Otopeni – teritoriul Balotești

Cercetări privind scurgerile, infiltrația și eroziunea solului, pe terenuri amenajate ca

pajiști artificiale, în Podișul Transilvaniei

Efectul lucrărilor ameliorative asupra solului din câmpul experimental de drenaje agricole Bilca – Suceava

Modificarea însușirilor fizice și chimice ale solului gleic molic din Depresiunea Rădăuți după 26 de ani de la aplicarea măsurilor hidroameliorative

Regimul umidității solurilor din zonele preterasică, centrală și de grind ale incintei îndiguite Albița - Fălciu (sectorul sud)

 Forajul orizontal dirijat - o metoda moderna de drenare a solurilor si a depozitelor de zgura si cenusa

 

 

 

Miercuri 23 august

Sala: Amfiteatru 54

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

II1

Chimia și Mineralogia Solului

Moderatori: CRĂCIUN C., GÂȚĂ GH.

Principalele aspecte referitoare la istoricul, dezvoltarea și realizările cercetărilor de mineralogia solului în România

Mineralele argiloase din solurile României

Implicații pedogeochimice ale procesului de speciație a silicei

Mineralogia histosolurilor din bazinul Dornelor

Mineralele argiloase din luvisolurile albice ale României

Folosirea spectrelor de absorbție în IR pentru evaluarea cristalinității illitului din soluri

Rolul proceselor de complexare la interfața sol/soluție asupra mobilității unor elemente chimice în soluri

 

 

Joi 24 august

Sala: Amfiteatru 54

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

II2

Chimia și Mineralogia Solului

Moderatori: GOGOAȘĂ I., CERBARI V.

Chemistry of Lake waters from Euphrate Flood Plain (Syria)

Studiu comparativ al distribuției componenților materiei organice în podzolurile din Obcinele Moldovei și din Munții Bucegi

O nouă metodologie pentru determinarea formelor minerale de azot în extractele saline de sol utilizând trusa AQUANAL - Plus pentru analize de ape

Efectul de matrice al acizilor anorganici și organici asupra determinărilor de metale grele în extractele acide

Compoziția și conținutul humusului în solurile Pamirului în dependență cu condițiile hidrotermice de solificare

Dehumificarea – indicator integral al degradării cernoziomurilor Republicii Moldova

Estimarea preciziei și extactității metodei analitice de deteterminare a pH-ului în țesuturi vegetale (frunze ale speciilor pomicole)

 

 

 

Miercuri 23 august

Sala: S 51

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

III1

Biologia Solului

Moderatori: DRĂGAN – BULARDA M., MATEI GABI-MIRELA

Influența tulpinilor diazotrofe simbionte eficiente asupra evoluției principalilor constituenți metabolici ai plantelor leguminoase

CRĂCIUN C., ȘTEFĂNESCU DANIELA, TAINĂ IOANA, CHIVULETE S.

Influența comunităților de microorganisme edafice asupra transformării materiei organice într-un ecosistem forestier de pin scoțian din Jä drä as-Suedia

Studii microbiologice asupra unor soluri din zona Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

Descrierea calității solurilor în județul Satu Mare prin indicatori microbiologici

Influența unor poluanți asupra microorganismelor și enzimelor din sol

Studiu comparativ al capacității respiratorii pentru două soluri din județul Neamț

 

 

Joi 24 august

Sala: Amfiteatru 54

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

III2

Biologia Solului

Moderatori: PAȘCA D., MATEI, S.

Comunități de Enchitreide din Munții Rarău și din Codrul secular Slătioara

Colembole din Munții Giumalău, Rarău și Ceahlău

Fauna de nematode edafice din Cheile Someșului Cald

Analize microbiologice în turbe oligotrofe

Potențialul enzimatic de la o mină de zinc și plumb supuse recultivării biologice

Experimente de laborator pentru modelarea creării unui potențial enzimatic în halda de steril

 

 

Miercuri 23 august

Sala: S 50

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

IV1

Fertilitatea Solului și Nutriția Plantelor

Moderatori: BORLAN Z., LIXANDRU GH.

The soil exchangeable reaction and its development trends with respect to the selected soil-ecological units mostly endangered by acidification

Evoluția stării de reacție a solurilor județului Iași în perioada 1986 - 1999

Bilanțul elementelor biofile și agrofitocenozelor din Republica Moldova, fertilitatea solurilor și ameliorarea lor

Modificări agrochimice în sistemul sol-plantă datorate aplicării îngrășămintelor minerale pe solul brun argiloiluvial molic de la Sânandrei

Fertilizarea culturilor cu doze optime economic de elemente nutritive (DOE) și cu doze optime pentru stabilizarea agrochimică a solului și a recoltelor (DOSASR) în cadrul agriculturii durabile

Relația dintre fertilizare și fertilitatea solului pe cernoziomul din Câmpia Transilvaniei

 

 

Joi 24 august

Sala: S 50

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

IV2

Fertilitatea Solului și Nutriția Plantelor

Moderatori: DORNEANU A., ZAGORCEA, C.

ȘTEFĂNESCU DANIELA, POVARNĂ FL., CĂLINOIU MARIA, PRODAN T.

Cercetări privind însușirile agrochimice ale îngrășămintelor organominerale pe suport de lignit și influența lor fertilizantă pe solurile cu conținut redus de humus

Cercetări privind cultura grâului și orzului pe solurile din zona Borcea - Fetești

Contribuții privind tehnologia de cultură a cerealelor păioase în zonele secetoase

Influența amendării asupra producției de porumb pe un cernoziom cambic tipic

DANA DANIELA

Influența îngrășămintelor foliare cu efecte de protecție a plantelor împotriva bolilor provocate de ciuperci la vița de vie

Cernoziomurile carbonatice și particularitățile dezvoltării viței de vie

 

 

Miercuri 23 august

Sala: S 52

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

V1

Geneza, Clasificarea și Cartografia Solului

Moderatori: FLOREA N., LUPAȘCU GH.

Un sistem de unități taxonomice ierarhice de partiție geografică a învelișului de sol bazat pe criterii pedogeologice

Harta digitală a unităților de teren și soluri ale României la scara 1:1.000.000 (după metodologia SOTER)

Considerații privind delimitarea regiunilor de sol ale Europei, cu privire specială asupra teritoriului României

Solurile Bucovinei de Nord

Alcătuirea litologică ca factor esențial în descifrarea, înțelegerea și caracterizarea solurilor aluviale

Elemente pentru înțelegerea genezei și clasificării solurilor brune acide criptospodice

din pajiștile secundare situate în etajele subalpin și alpin inferior

Influența solului asupra unor indicatori de creștere la prun în zona colinară din sudul și vestul României

Considerații asupra solurilor și stațiunilor forestiere în corelație cu vegetația forestieră din nordul Carpaților Orientali

Potențialul folosirii teledetecției spațiale în știința solului

Considerații privind un sistem suport de decizii pentru terenurile agricole și baza de date a cadastrului calitativ agricol din România

Considerații privind crearea bazei de date pedologice forestiere și strabilirea indicilor de diagnostic ai solurilor forestiere reprezentative din România, cu referire concretă la cazul solurilor brune luvice

ExET 3.1 - Sistem expert de evaluare tehnică și economică a terenurilor agricole

Pedosfera cea mai subțire și cea mai vulnerabilă sferă a Terrei

 

 

 

Joi 24 august

Sala: S 52

Orele: 1000 - 1120;

1140- 1300

V2

Geneza, Clasificarea și Cartografia Solului

Moderatori: MUNTEANU I., GUȚULEAC V.

Regimul termic din perioada rece a anului – factor limitant în amplasarea culturilor sâmburoase

Evaluarea condițiilor meteorologice nefavorabile în scopul evidențierii situațiilor agroclimatice de risc

Considerații asupra solurilor din podgoriile României

Solurile brune acide din România

Cu privire la solurile cenușii ale României

Evoluția factorilor de solificare – înveliș de sol într-o traversă pedologică Munții Poiana Rusc㠖 Dealurile Lipovei

Solurile forestiere din Masivul Rarău existente pe substraturi carbonatice

Cercetări geobotanice privind asociațiile vegetale dezvoltate pe microrelieful de marghile din munții Bucegi

Regionarea pedogeografică a Munților Călimani - Gurghiu – Harghita

POSTOLACHE T.

Observații interdisciplinare preliminare cu privire la unele soluri din Munții Himalaya

(5010-5350 m altitudine)

Diferențieri pedogeografice în Masivul Farcău – Mihăilecu

Aspecte pedogenetice și evolutive ale solurilor din Munții Gutâi – Văratec – Igniș

Solurile suprafețelor glaciare din Munții Maramureșului

 

 

 

Joi 24 august

Sala: S 52

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

V3

Geneza, Clasificarea și Cartografia Solului

Moderatori: GEAMBAȘU N., BARBU N., RUSU C.

Caracterizarea principalelor proprietăți ale învelișului de sol din Depresiunea Ozana-Topolița

Favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole în Depresiunea Ozana-Topolița

Raionarea pedogeografică și factorii limitativi ai producției agricole în județul Covasna

Contribuții la studiul unor soluri de pe versanții “însoriți” din Câmpia Transilvaniei – cu privire specială asupra rezervației naturale din Suatu

Fondul pedologic al hărții solurilor României scara 1.200.000, foaia Iași

Aspecte pedogeografice rezultate din impactul amenajării spațiului hidrografic Siret

Solurile județului Brăila

Peliculele organo-minerale din unele soluri cernoziomoide

Topofitonime pe harta topografică a Dobrogei din anii 1880-1883

Funcția dia- și prognostică a topopedonimului Karasuluk pe harta topografică a Dobrogei din anii 1880-1883

Analiza proceselor, elementelor și unităților geomorfologice din Delta Dunării

Caracterizarea ecologică și floristică a asociației Puccinelietum distansis Soo 1937 de pe grindurile maritime Chituc și Saele (Istria)

Observații asupra regimului hidro-salin al solurilor și vegetației caracteristice de pe grindul Saele (Istria)

 

 

Miercuri 23 august

Sala: S 58

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

P1

Prevenirea și Combaterea Poluării Solului

Moderatori: DUMITRU M, URSU, A.

Resursele de soluri ale României și aspecte privind strategia în domeniul utilizării solurilor

Calitatea solului – expresie a multiplelor lui funcții; protecția și ameliorarea ei, cerință imperativă

Variabilitatea unor indici fizici și chimici ai solurilor în interiorul sondajelor de monitoring forestier (nivelul II)

Radioactivitatea învelișului de sol al Republicii Moldova și impactul accidentului de la Cernobâl

Cercetări privind valorificarea în agricultură a unor depozite rezultate prin decolmatarea lacurilor de acumulare

Bonitarea terenurilor afectate de exploatarea minieră de suprafaț㠔Dealul Cărămidăriei” județul Cluj și a haldelor rezultate (protosoluri antropice)

Cercetări asupra sortimentului de ierburi, arbuști și arbori pentru restaurarea ecologică a haldelor de zgură și cenușă de la CET Brașov

Evoluția însușirilor agrochimice ale haldelor de steril din cariera Husnicioara - Mehedinți ca urmare a recultivării

Surse de poluare în județul Iași

Contribuții la cunoașterea coeficienților de translocare a metalelor grele (Pb, Cd, Zn, Cu)

 

 

Joi 24 august

Sala: S 58

Orele: 1000 - 1120;

1140- 1300

P2

Prevenirea și Combaterea Poluării Solului

Moderatori: LĂCĂTUȘU R., DAVIDESCU VELICICA

Potențialul productiv și factorii de degradare a solurilor din zona colinară a Clujului

Poluarea transfrontalieră în bazinul Dunării, sector Baziaș –Timoc

Evoluția gestionării deșeurilor din industria minieră în perioada 1990-1999 și impactul

asupra calității solului, în județul Suceava

Aspecte ale poluării solurilor și apelor freatice din județul Dolj

Poluarea solurilor din zona municipiului Bacău și împrejurimile sale

Utilizarea pesticidelor în condițiile protecției mediului

Cercetări privind adsorbția unor pesticide în sol

Compoziția mineralogică a argiliei din unele soluri poluate cu petrol și apă sărată din schele petroliere amplasate în diferite unități geomorfologice de pe teritoriul României

Efectele unor măsuri ameliorative asupra plantelor de porumb cultivate pe soluri poluate cu petrol – cercetări în casa de vegetație

KOVACSOVICS BEATRICE

Poluanți în solurile urbane ale Bucureștiului

Determinarea conținutului de hidrocarburi aromatice policiclice în soluri

 

Joi 24 august

Sala: S 58

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

P3

Prevenirea și Combaterea Poluării Solului

Moderatori: CÂRSTEA, St., ȚĂRĂU D.

Considerații asupra stării de calitate a antrosolurilor din arealele intens populate

Cercetări privind poluarea solurilor în zona uzinei de aluminiu Slatina

Cercetări micromorfologice privind influența poluării cu metale grele asupra solurilor din regiunea Baia-Mare

Efectul poluării cu metale grele asupra mărului Golden Delicios MM106 cultivat în sistem intensiv

Modificări histomorfologice la plantele de porumb, salată și soia cultivate pe solurile poluate cu metale grele

Aspecte privind conținutul în metale grele al unor soluri din județul Bacău

Abundența Pb în solurile agricole din Moldova

Cercetări privind monitoringul salin al solurilor afectate de sărăturare în curs de ameliorare, în câteva perimetre din Câmpia Română de Nord-est, în perioada 1995-1999

Ecological rehabilitation method of crude oil polluted soils

 

 

Miercuri 23 august

Sala: S 59

Orele: 16 - 1720;

1730- 1900

T1

Utilizarea Terenurilor și Calitatea Mediului – ediția a III-a

Moderatori: BĂLTEANU D., RĂDOANE MARIA, CHIRIȚĂ V.

Utilizarea terenurilor în regiunile cu mediu critic - studii de caz

Bazinul superior al Bahluiului, un caz de utilizare nerațională a terenului

Cercetări geomorfologice asupra terenurilor degradate din Subcarpați

Asupra colmatării lacurilor din bazinul superior al Bahluiețului

Considerații privind modul de utilizare a terenurilor în Obcinele Bucovinei

Metode de analiză și cuantificare a dinamicii utilizării teritoriului din Podișul Fălticeni

Aplicabilitatea metodelor statistico - matematice în domeniul evaluării terenurilor

agricole

Aspecte climatologice, ecopedologice și economice ale vânturilor tari din Dobrogea

Evoluția deltelor în sistem amenajat

Pajiștile din Banat, evoluții recente și starea lor actuală de sănătate

Effects of Crotalaria juncea L. and Crotalaria spectabilis ROTH on sustainable soil uses

Rolul precipitațiilor extreme în declanșarea hazardelor tehnologice din Bazinul superior al Tisei

Relieful antropic din bazinul superior al Someșului Mare

 

 

 

Joi 24 august

Sala: S 59

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

T2

Utilizarea Terenurilor și Calitatea Mediului – ediția a III-a

Moderatori: POPESCU N., MIHĂILESCU I.F., APOSTOL L.

Relieful și utilizarea terenurilor în glacisul piemontan dintre Putna și Trotuș

Raportul dintre utilizarea și degradarea terenurilor în bazinul subcarpatic al Râmnicului

Influența secetei asupra variabilității recoltei cerealierelor în Republica Moldova

Presingul antropic și modificările temperaturilor extremale

Productivitatea agroecosistemelor irigate

Inversiunile termice în județul Suceava și influența lor în procesele de poluare a atmosferei

Evoluția precipitațiilor atmosferice în intervalul 1.01 – 31.07 2000 în județul Suceava

Considerații teoretice privind evoluția sistemului teritorial turistic

Strategii de reconversie a deșeurilor urbane în municipiul București

Influențe antropice în evoluția proceselor de versant. Exemplu de caz: municipiul Suceava

Premise geografico - istorice ale utilizării terenurilor și exploatării resurselor în Depresiunea Dornelor

Procesele geomorfologice actuale și tendința evoluției reliefului în regiunea subcarpatică dintre Trotuș și Șușița

Degradarea terenurilor din masivul Farcău - Mihăilecu

 

 

 

Miercuri 23 august

Sala: Amfiteatru 53

Orele: 1500 - 1620;

1640 - 1800

L1

Lucrările Solului – Încotro?

Moderatori: DUMITRU ELISABETA, GUȘ P.

Elaborarea sistemului de agrotehnie durabilă, ecologică

Evoluția unor însușiri de bază ale solurilor din zona colinară a Clujului în funcție de sistemul de lucrare a solului

Un proiect internațional de cercetare privind compactarea solului

Modificarea însușirilor fizice ale cernoziomului vermic – Fetești, în urma diferitor tehnologii de cultură

Modificarea unor însușiri fizice și chimice ale cernoziomului cambic din podgoria S.C.V.V. Copou Iași sub influența diferitelor sisteme de întreținere a solului

 

 

 

 

 

Joi 24 august

Holul – Universiății

Orele: 10-18

Prezentare de postere

 

 

Comisia I

Consumul apei din precipitații și irigații într-un asolament agricol mixt amplasat pe soluri luto-nisipoase din Valea Siretului mijlociu

Modelarea hidraulică pentru optimizarea factorului de spălare a solurilor salinizate secundar - Studiu de caz în incinta piscicolă Ceamurlia, Delta Dunării

Modificarea proprietăților solurilor în urma aplicării lucrărilor de înființare a plantațiilor pomicole

 

 

Comisia III

Studiul sinecologic al unor asociații vegetale din alianța Magnocaricion pe baza datelor autecologice

 

 

Comisia IV

Fertilizarea în cadrul unor sisteme de producție vegetală durabile - microelemente

Protonarea coloizilor în soluri saturate cu cationi bazici, mijloc neconvențional de îmbunătățire a nutriției minerale a plantelor cultivate

Cercetări privind eficiența agronomică a unor mijloace agrochimice neconvenționale de fertilizare foliară specială aplicate în loturi de hibridare la cultura de porumb

Valorificarea de către plante a elementelor nutritive din nămolul de canalizare aplicat ca îngrășământ. Modificarea unor însușiri fizice și chimice ale solului

Cercetări privind modificarea unor indici agrochimici ai solului brun luvic prin aplicarea amendamentelor și a îngrășămintelor organice și minerale în experiențe de lungă durată

Efectul unor fertilizanți foliari pe bază de aminoacizi și ureide în realizarea unor producții ridicate în condiții de protecție a mediului

Influența irigației asupra regimului hidric al solului, microclimatului, consumului de apă și producției de porumb (1976-1999) în condițiile Câmpiei Crișurilor

 

 

Comisia V

Statistici de arie pe baza datelor referitoare la județul Brașov extrase din harta solurilor României la scara 1:200.000

Caracterizarea spațială și statistică a resurselor de sol din județul Suceava pe baza informațiilor din Sistemul Informatic Geografic “SIGSTAR”

Condițiile naturale și învelișul de sol din Munții Apuseni

Contribuții la cunoașterea învelișului de sol din Munții Trascăului

Protecția agroecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării împotriva fenomenelor de degradare

Evoluția solurilor din amenajările hidroameliorative din Dobrogea de nord limitrofe complexului lagunar Razelm-Sinoe

Grupe ecologice de soluri din zona de amplasare a perdelelor forestiere din teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării - studiu de caz: Incinta Rusca

Evaluarea succesiunii sol / vegetație în Delta Dunării

Impactul activităților antropice asupra zonei de protecție integral㠓Lacul Potcoava”

 

 

Simpozion Poluare

Efectul dozelor mari de sulf și al naturii solului asupra dezvoltării plantelor de porumb în primele faze de vegetație

Influența capacității de tamponare pentru reacție a solului asupra mobilității cadmiului în sol și a acumulării acestuia în plante

Probleme privind degradarea prin sărăturare pe un cernoziom sărăturat

Protecția juridică a resurselor de sol în legislația românescă - Direcții legislative pentru viitor.

Variabilitatea contaminării sedimentelor în ecosistemele acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării

Evoluția învelișului de sol din regiunile montane ca urmare a depozitării haldelor de rumeguș

Cercetări ecopedologice privind evaluarea impactului antropic asupra unor pajiști permanente din Lunca Prutului

Ecologizarea haldelor de deșeuri prin recultivare