PROGRAMUL CONFERINŢEI

25 August – sosirea şi înregistrarea participanţilor

26 August

800 – 900 – Micul dejun la USAMV Timişoara

900 – 1200 – Deschiderea lucrărilor şi prezentări de referate ”cheie” în sesiune plenară.

1200 - 1400 – Masa de prânz la USAMV Timişoara.

1400 - 1700 – Aplicaţie de teren:

Masa de seară la Ocolul Silvic Chevereşu Mare.

27 August

800 – 900 – Micul dejun la USAMV Timişoara

900 – 1300 – Prezentări de referate pe comisii.

1300 - 1500 – Masa de prânz la USAMV Timişoara.

1500 - 1700 – Prezentări de referate pe comisii.

1700 – 2000 – Dare de seamă a activităţii SNRSS 2000 – 2003. Alegerea noilor organe de conducere.

2000 – Masa de seară la USAMV Timişoara

25, 26, 27 August – Cazarea la Timişoara.

 

28 – 30 August – aplicaţii de teren

(examinarea de profile de sol şi vizitarea de obiective agricole şi turistice)

28 AugustCâmpia Banatului şi Aradului

- Sân Andrei (Preluvosol sub culturi agricole) + Câmpul experimental OSPA Timiş

- Vinga – Deschidere Cuaternar

- Chişineu Criş (Soloneţ sub pajişte)

- Curtici (Faeoziom cambic-psamic sub culturi agricole) şi vizitarea Grădinii Botanice de la Macea

- Masa la Curtici

- Cazare la Arad 28/29 August

29 AugustDepresiunea Zarandului, Munţii Codru

- Miniş (Eutricambosol rodic + Antrosol sub vie şi vizitarea staţiunii viticole Miniş)

- Dumbrava de Beliu (Luvosol glosic mezostagnic, sub pădure de cer)

- Almaş (Luvosol albic-stagnic, sub fâneaţă)

- Cristioru de Jos (Districambosol scheletifer, sub pădure de duglas)

- Izbuc (Eutricambosol rodic cu substrat de material bauxitic + Eutricambosol rodic litic Terra rossa, sub pajişte)

- Masa de seară şi cazarea 29/30 August la Stâna de Vale

30 AugustDepresiunea Beiuş – Munţii Bihor – Câmpia Oradei

- Stâna de Vale (Districambosol prespodic, sub pădure de molid)

- Bunteşti (Luvosol albic-glossic stagnic, sub pajişte)

- Peştera Urşilor

- Vintere (Luvosol scheletic, sub pădure de pin)

- Livada de Bihor (Faeoziom cambic, sub culturi agricole)

- SCA Oradea (Preluvisol tipic melanic, sub culturi agricole) şi vizitarea staţiunii agricole Oradea

- Masa de seară la SCA Oradea

- Cazarea la Oradea