TEMATICA

celei de a XVII-a Conferinţe a SNRSS

25-30 August 2003, Timişoara

 1. Geneza, clasificarea şi geografia solurilor.
 2. Fizica, chimia şi mineralogia solului.
 3. Schimbările climatice, seceta, deşertificarea, degradarea solurilor.
 4. Biologia, ecologia solului şi a plantei.
 5. Lucrările solului. Conservarea solului şi a apei.
 6. Evaluarea şi utilizarea terenurilor.
 7. Fertilitatea solului şi nutriţia plantei.
 8. Solul şi îmbunătăţirile funciare.
 9. Silvicultura în relaţie cu solul şi staţiunile forestiere.
 10. Sol, mediu, sănătate.
 11. Resursele de sol şi dezvoltarea rurală.
 12. Modelare matematică şi tehnologia informaţiei în ştiinţa solului.
 13. Ştiinţa solului în sistemul educaţional.
 14. Solul şi agricultura ecologică.